Birge.kz - это социальная сеть и сайт знакомств. Общение со старыми друзьями, знакомства с новыми!
Для использования сайта, пожалуйста, войди в систему или зарегистрируйся!
Дневник пользователя Dilniaz

Гашыктар коретiн тустiн торт турi болады


Гашыктар коретiн тустiн торт турi болады:

I. Суйгенi тастап кеткен гашыктын тусiнде суйiктiсiмен жакындап,
кайтадан татуласып жургенiн коредi. Ояна келсе, онысы тус болып, окiнiшке батады.
II. Суйгенi жакында, бiрак араларында алдебiр салкын журген гашык тусiнде
суйгенiнiн озiн тастап кеткенiн корiп, катты окiнiп, кейде оксiп жылап оянады.
Бул онын солай болып кетпесiне игi едi деген iшкi ойынын жалгасы.
III. Суйгенiнiн уйi жакын жердегi гашыктын тусiне алыстап, аулактап кеткен
боп корiнедi. Буган катты киналып урейлене оянган ол бул тусi екенiн, гашыгынын
ешкандай кетпегенiн бiлiп, "Уh" деп, оз-озiнен куаныш табады.
IV . Суйгенiнен алыста журген гашык тусiнде онын касында болып шыгады.
Екеуi косылып, куаныш, рахат табады. Ал ояна келгенде, онын бiрi де жок болып
шыгады да, бурынгыдан да куштi кайгы мен касiретке батады.


 
Нравится
положительных: 3  |  отрицательных: 0

Напиши комментарий:

 

Бизнес-инфо: